Borgen Seljord høsten 2014

Velkommen til Borgen!

Huset ble opprinnelig bygget av Viggo Ullmann som folkehøyskole og lærerseminar sist i 1880-årene. Omtrent 30 år seinere ble hele huset demontert og flyttet til dagens plassering. Der har det gjort nytte for mange forskjellige institusjoner opp gjennom årene. Nesten helt fram til det ble lagt ut for salg var det i bruk som kommunehus, og kommunestyret hadde sine møter her.

I 2013 kjøpte vi huset. Det ble solgt med rivingstillatelse, men det ville vært tragisk om et bygg med så mye historie skulle endt sine dager som fyllmasse. Huset er håndlaftet og tømmeret er like fint som det var for over 100 år siden.

På disse sidene vil vi prøve å samle det vi vet av historie om huset og litt om Viggo Ullmann som bygget det. Vi vil i tillegg vise bilder av huset etter hvert som det blir ferdig.

Nordisk porselen

Januar 2020 lanserte vi sidene www.nordiskporselen.com, et online oppslagsverk under oppbygging!

Borgen Brukt

13. januar 2016 registrerte vi butikken vår Borgen Brukt. No er vi endelig klar for åpning. Første gang blir lørdag 30. april 2016. Kjelleren på Borgen fylles opp med varer av alle slag. Mer info på Borgenbrukt.no