Borgen Seljord. Vegger merket for flytting

Borgens historie

1884

Viggo Ullmann kjøper Utgarden

I 1884 eller 1885 (kildene er ikke enig om dette) kjøper Telemarkens folkehøiskoles aktieselskab gården Utgarden, gårdsnr 45, bruksnr 6 i Siljord kommune, som det het den gangen. Selger er Aasmund Aasmundsen. Pris 16.000 kroner. Registrert i matrikkelen 25. september 1885.
1890

Borgen bygges

Kildene på når Borgen ble bygget er ikke helt samstemte, og det varierer fra 1888 til 1890. Nils Botnen, lærer på skolen, skriver i et brev i juni 1890 at byggingen skal utføres sommeren 1890. Viggo Ullmann skriver selv i et brev fra august 1890 at bygget "reiser seg for hver dag". Antagelig står det klart i løpet av høsten 1890. Dårlig økonomi gjorde at planene for nytt bygg ble utsatt flere ganger. Men ved hjelp av venner fikk Ullmann til slutt garantert for 12.000 kroner til et byggelån med pant i huset. Bygget skulle inneholde skolesaler, elevværelser og seminar-rum. Det er mulig at laftetømmeret til huset kom fra flere eksisterende bygninger, og at det dermed ikke var nytt tømmer som ble brukt.
1890->

Seljord Indremisjon

Bruker Borgen til sine møter etter at en splittelse i menigheten har gjort de husløse.
30. august 1902

Viggo Ullmann forlater skolen

Lærer Jacob Naadland tar over som styrer på skolen etter at Viggo Ullmann blir amtsmand i Bratbergs amt. (Tilsvarende Telemark)
30. august 1910

Viggo Ullmann dør

1914

Folkehøyskolen flyttes til Kviteseid

Jakob Naadland som hadde overtatt ansvaret for folkehøyskolen kom ikke til enighet med Seljord kommune om videre drift av skolen. I 1913 kjøper han Utsund gård og starter bygging av ny skole der og høsten 1914 starter skolen opp til tross for at byggearbeidet ennå ikke er ferdig. I dag er det Kvitsund gymnas som holder til her.
2. august 1916

Utgarden selges

Fra Viggo Ullmanns dødsbo til brødrene Johannes og Hans Sandsdalen. Pris 30.333 kroner.
1916

Borgen selges

Kjøper er Seljord Sparebank.
29. september 1917

Ny tomt til Borgen

Ny tomt på Brøløs. Tomten skilles ut fra gårdsnr 45, bruksnr 21. Prisen er 800,-(Registreringsdato i matrikkelen)
1924

Borgen flyttes fra Utgarden til Brøløs

Den 2. mai 1924 får Halvor Staulen, Olav Nyland, A Skogsmark og Aanund Verpe anbudet på å flytte Borgen fra Utgarden til Brøløs. For dette arbeidet skulle de få 17.400 kroner. (Dette tilsvarer ca 366.000 i 2015) I tillegg ble de holdt ansvarlig for all skade som skulle skje ved flyttingen. Totalt kommer kostnaden med å få bygget på plass og klart til bruk på 34.522,16. Dette inkluderer antagelig prisen de betalte for bygget i 1916. Tomten hadde Seljord Sparebank kjøpt av Jon Brauti. Det er litt uklart hva som skjer med bygget når banken går konkurs i 1929. Men de står fortsatt som eier i 1934.
1932-1941

Seljord Indremisjonslag

Laget blir stiftet på nytt og holder møtene sine på Borgen fram til de får egne lokaler 30. november 1941. I 1934 starter de med søndagskole i småsalen. I 1937 er det 40 barn på samlingene.
ca 1934

Strøm på Borgen?

Seljord Indremisjon, Fråhaldslaget og Kristeleg Ungdomslag søker Seljord Sparebank om å legge inn strøm på Borgen.
ca 1934

Snekkerskole

1930->

Fråhaldslaget

Holder møter på Borgen fram til 1941 da Indremisjonen har klart nytt bedehus. Men i 1979 holder de igjen årsmøte sitt på Borgen.
1930-tallet

Kristeleg Ungdomslag

Holder møter på Borgen.
ca 1930-tallet

Sykurs

1900?

Skole

-> 9. april 1940

Borgen som bolig

Fram til krigen brøt ut bodde det 5 familier i Borgen.
9. april 1940 - 8. mai 1945

Borgen under 2. verdenskrig

1941 - 1953

Meieri

I 1937 blir det startet meieri i Seljord. Meieriet kjøper i 1941 Borgen og installerer produksjonsutstyr for melk, fløte og smør i kjelleren. Et lite utsalg blir det og plass til. Samme året vil Seljord Nye Sparebank leie lokaler i Borgen, men dette blir stoppet blant annet på grunn av mangelen på hvelv. Den 17. april 1950 er det tinglyst bruksrett og disposisjonsrett for Seljord Meieri. Allerede i 1949 blir det besluttet å bygge et nytt meieri da kjelleren i Borgen ikke var veldig godt egnet. Som mest, i 1950, mottok meieriet 699.722 liter kumelk på et år. I 1953 flytter de ut, og inn i nye lokaler der de holder til fram til 1. juli 1972. Da ble meieriet lagt ned og all leveranse overført til meieriet i Kviteseid, etter at bøndene heller ville levere melken til Vest-Telemark meieri.
10. september 1943

Dyrskun

Dyrskufredagen holdes det møte på Borgen der minister Fretheim holder foredrag om aktuelle landsbruks-spørsmål.
ca 1950/60 tallet

Tilbygg

Borgen utvides med en betongkloss som skal brukes som kommunearkiv. Omtrent på samme tid forsvinner overbygget på verandaen, og bare betongdelen i bunn står igjen.
1950-årene

Husmorlaget

Utstilling i 1958 bl.a.
1970-årene

Televerket

Televerket hadde en periode kontor på Borgen, fram til nye lokaler var klar i Telehuset.
13. Mai 1974

Kommunen flytter ut

Kommuneadministrasjonen i Seljord flytter ut fra Borgen og inn i nye lokaler. Møtene i kommunestyret blir fortsatt holdt på Borgen.
1976

Barnehage

På et tidspunkt ble uteområdet på Borgen brukt i forbindelse med barnehagen/barnepark som startet opp på Badet i 1976. Barnehagen var i drift fram tl ca 2008?
1976

WC og oppussing

Formannskapet vedtar å lage toalett i 1.etg. I tillegg skal Flatdal bygg reparere huset og pusse opp kommunestyresalen for 30.000. Øvrig arbeid betales med kr 25 pr time.
April 1978

Offentlig parkering

Byggningsrådet går inn for offentlig parkering blant annet på Borgen.
ca 1985-1990

Ungdomsklubb

Ungdomsklubben
Trykk for å vise stor versjon
Kjelleren ble i denne perioden brukt som kommunal ungdomsklubb med en deltidsansatt. I tillegg til de vanlige aktivitetene med spill og kiosk drev de og med litt snekring.
14. februar 1986

Biblioteket flytter ut

Seljord offentlige bibliotek holdt en stund til i kjelleren på Borgen. Akkurat hvor lenge vet vi ikke. I 1986 er de nye lokalene klar på Nedrebøen og en epoke er over.
ca 1990

Tak over verandaen igjen

Vedtak om å bygge tak over verandaen igjen, men bare 1 etasje.
1993

Samtalebenk

Skulpturen som står nedenfor Borgen er laget av Hanne Trymi og står ferdig i 1993.
1900 grønnkål

Lennsmannskontor

Med glattceller... I bruk fram til 1975, kanskje lenger.
1900 grønnkål

Likningskontor

1900 grønnkål

Forsyningsnemd

1990->

Voksenopplæring

10. juni 2009

Kommunestyret vedtar salg av Borgen

8. november 2012

Siste kommunestyremøte

Faksimile fra TA Faksimile fra TA.
2012/13

Politiet

Bruker huset til øvelser etter at kommunen har flyttet ut.
-> 2013

Pensjonistlaget

Bruker i en lang periode kjelleren til samlinger både en og to ganger i uken. Akkurat når Borgen blir tatt i bruk vet vi ikkje, men i 1982 takker de kommunen for å ha gjort det lettere for pensjonister og bevegelseshemmede å komme inn i bygget. Mulig det er rampen foran kjellerinngangen som er laget. Onsdag 6. desember 1989 bestemmer de seg for å døpe lokalet om til Borgheim. Den som kom med forslaget belønnes med en pose peanøtter. Drøye 5 år seinere er det en eldre seljordskvinne som oppdager dette og beklager seg i VTB. "Kven i all verda er det som har døypt gamle ærverdige Borgen om til Borgheim? Det er det mange som gjerne vil vita."
-> 2013

Seljord jeger- og fiskarlag

-> 2013

Seljord Målarklubb

Hadde blant annet årlige utstillinger.
23. mars 2013

Privat visning

På vei til påskeferie i Danmark får vi låne nøklene til Borgen. Det har vært offentlig visning tidligere i uken, men det har ikke kommet inn bud.
24. mars 2013

Bud

Vi legger inn bud med frist 2. april kl 1200.
2. april 2013

Vi kjøper Borgen

31. mai 2013

Vi overtar Borgen